De op deze website getoonde informatie wordt door van Oorschot Sprundel met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. van Oorschot Sprundel verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door van Oorschot Sprundel worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

van Oorschot Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. van Oorschot Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van van Oorschot Sprundel opgenomen informatie en tarieven. Hoewel van Oorschot Sprundel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is van Oorschot Sprundel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door van Oorschot Sprundel worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel van Oorschot Sprundel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door van Oorschot Sprundel worden onderhouden wordt afgewezen.